Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

29-08-2014 - Thông báo v/v nộp học phí Học kì 1 năm học 2014-2015

29-08-2014 - GV Dương Ngọc Pháp_Thông báo đến lớp Kỹ thuật điện tử (4)

29-08-2014 - Thông báo lịch học Phân tích HĐKD 1 tuần 4

29-08-2014 - Thông báo nghỉ lớp Mmt 1 chiều thứ 6 ngày 29.8

27-08-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu khóa học 2014-2017 nguyện vọng 1 và thời gian đăng kí học lại, học cải thiện với khóa học 2014-2017 cho sinh viên các khóa

27-08-2014 - Phòng CTSV: Thông báo kiểm tra kết quả dự kiến xét học bổng HK2 (2013 - 2014)

27-08-2014 - Phòng CTSV: Tất cả sinh viên đăng ký thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

27-08-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: T/b thay đổi lịch học Lập trình căn bản VB (chiều thứ 5)

26-08-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2014

25-08-2014 - Thông báo đổi lịch học tuần 3 của lớp Phân tích HĐKD 1 (chiều thứ 5)

25-08-2014 - ThS Vũ Thu Hà - Bài giảng HP Ứng dụng Access trong công tác kế toán

25-08-2014 - Thông báo đổi lịch học học phần Phát triển phần mềm mã nguồn mở(1) - Thầy Long

25-08-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Lớp Anh văn chuyên ngành(3) Hủy

24-08-2014 - GV Dương Ngọc Pháp_Thông báo thay đổi lịch học Quản lý Mạng viễn thông (LT+TH)

23-08-2014 - Thông báo nghỉ học tất cả các lớp trong tuần 03-Thầy Phạm Hồ Trọng Nguyên

 1 2 3 4 5  ...