Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

17-09-2014 - Phòng CTSV: Kiểm tra điểm học bổng Khóa 2011 (Lần cuối)

16-09-2014 - Bộ môn Thương mại điện tử: Danh mục đề tài Đề án môn học chuyên ngành Thương mại điện tử

16-09-2014 - Thông báo lịch học Phân tích HĐKD1 tuần 6

14-09-2014 - Thông báo lịch học các lớp Hệ thống thông tin địa lý - GIS, Đồ họa ứng dụng cơ bản (1,2) tuần 6 - Thứ 3 ngày 16 tháng 9 năm 2014

14-09-2014 - Phòng CTSV: THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE KHÓA 14 VÀ KHÁM BỔ SUNG CHO CÁC KHÓA 12, 13

13-09-2014 - Phòng CTSV: THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhận Bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2014

12-09-2014 - Thông báo HỦY học bù các học phần của Thầy Sơn dạy vào chủ nhật.

12-09-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo đổi phòng học B302 từ ngày 15/9/2014

12-09-2014 - Thông báo học bù Toán rời rạc(3) của Thầy Sơn

10-09-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét ngày 10/9/2014

10-09-2014 - Phòng CTSV thông báo về việc kiểm tra điểm xét học bổng Khóa 11 (Lần)

09-09-2014 - Phòng CTSV: V/v làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng năm 2014

09-09-2014 - Thông báo học bù Trí tuệ nhân tạo(1) - Thầy Sơn (theo kế hoạch nghỉ lễ đã thông báo)

09-09-2014 - Thông báo nghỉ học và học bù Toán rời rạc(2) của Thầy Trần Đình Sơn

08-09-2014 - Lớp 12I1 họp xét điểm rèn luyện (16h30 ngày 09/9/2014. khu phòng máy) Sinh viên nào không đi thì không xét. và nhận loại yếu

 1 2 3 4 5  ...