Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

25-07-2014 - Thông báo điều chỉnh lịch học hè Lập trình căn bản C

21-07-2014 - Thông báo về việc dự thi cuối kì của lớp JAVA cải thiện hè đợt 1

18-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời gian đăng kí học phần cho từng khóa học trong học kì 1 năm học 2014-2015

18-07-2014 - Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp (tháng 7.2014) - Cập nhật ngày 21.7.2014

18-07-2014 - Thông báo nghỉ học lớp cải thiện điểm Các phương pháp đặc tả hệ thống thông tin(1)- GV Văn Đỗ Cẩm Vân

18-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu học kì hè năm học 2013-2014, đợt 2

02-07-2014 - Danh sách sinh viên đạt trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 18-06-2014

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời gian đăng kí học phần học kì 1 năm học 2014-2015

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biều học kì 1 năm học 2014-2015 của khóa học 2013-2016

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biều học kì 1 năm học 2014-2015 của khóa học 2012-2015

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo các học phần được giảng dạy trong học kì 1 năm học 2014-2015 đối với các sinh viên thuộc khoá học 2013-2016

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về các học phần được giảng dạy trong học kì 1 năm học 2014-2015 đối với các sinh viên thuộc khoá học 2012-2015

02-07-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo danh sách các lớp học phần đủ điều kiện tổ chức đợt 2 (30/6/2014) trong học kì hè năm học 2013-2014

30-06-2014 - Thông báo danh sách dự thi kết thúc học phần học kì hè (13-14) - học phần Lập trình trực quan

26-06-2014 - Thông báo danh sách thi kết thúc học phần học kì hè (13-14) - Học phần Pháp luật đại cương

 1 2 3 4 5  ...