Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

01-07-2015 - HỌC HÈ HP ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CT KẾ TOÁN - BẮT ĐẦU TỪ THỨ 3 NGÀY 7/7/2015

29-06-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu các lớp được mở học kỳ hè, 2014-2015

23-06-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2014-2015 (bổ sung Hp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu)

22-06-2015 - KHOA CNTT: DANH SÁCH SV DỰ THI HP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

22-06-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời khóa biểu chính thức, các học phần hủy, thời gian điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

22-06-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v Lễ Khai giảng Lớp Tiếng Nhật Tháng 06/2015

19-06-2015 - Tài liệu lớp tin B - Access

18-06-2015 - Thông báo sinh viên K12 kiểm tra thông tin điền vào bằng Tốt nghiệp

18-06-2015 - Thông báo danh sách thi Tiếng Anh đầu ra (đợt thi ngày 19.6.2015)

18-06-2015 - Thông báo ôn thi Tiếng Anh lớp cô Đài

17-06-2015 - Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khóa học 2014-2017

16-06-2015 - Phòng CTSV - Thông báo danh sách dự kiến học bổng KKHT HK1 năm học 2014-2015

16-06-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nộp hồ sơ đề nghị xét trợ cấp xã hội kỳ 1, năm học 2014 -2015

16-06-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v tổ chức giảng dạy học kỳ hè năm học 2014-2015

15-06-2015 - Thông báo v/v chuyển học phí miễn giảm HK1(14-15) đợt 2 & HK2(14-15) cho sinh viên

 1 2 3 4 5  ...