Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

20-10-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: Lịch gặp sinh viên làm đồ án chuyên ngành

20-10-2014 - KHOA CNTT: TB v/v Gameloft tổ chức chuyên đề "Hướng dẫn thực hiện Game mobile bằng Unity 3D"

20-10-2014 - KHOA CNTT: TB v/v Gameloft Đà Nẵng tuyển thực tập

20-10-2014 - Thông báo sinh viên gặp GVHD Hà Thị Minh Phương về đồ án chuyên ngành

20-10-2014 - Thông báo nghỉ học Lớp thực hành Ứng dụng Access trong công tác kế toán 1 - nhóm 1 tối nay ngày 20/10

20-10-2014 - Lịch gặp GVHD đề án chuyên ngành lớp 12E của cô Huỳnh Thị Kim Hà

17-10-2014 - Thông báo lớp Lập trình hướng đối tượng(3) - Nhóm 1 học bù sáng thứ 7 (18/10/2014) tiết 1 - 4 phòng A101

16-10-2014 - Về việc thực hiện đề án môn học Khóa 12A nhóm cô Linh Giang hướng dẫn

16-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Trí tuệ nhân tạo(1) - thầy Trần Đình Sơn

16-10-2014 - Thông báo gặp Giáo viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành - thầy Trần Đình Sơn

16-10-2014 - Phòng CTSV: Kiểm tra điểm học bổng HK2 năm học 2013-2014

15-10-2014 - Thông báo lịch gặp GVHD Đồ án chuyên ngành _ GV Đặng Thị Thúy An

15-10-2014 - Thông báo lịch gặp GVHD Đồ án chuyên ngành _ GV Đặng Thị Thúy An

15-10-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v nhắc nhở sinh viên nộp học phí của học kỳ 1 năm học 2014-2015

15-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v tham dự Chương trình Microsoft Academic Tour (MAT) của Microsoft VN dành cho SV ĐHĐN

 1 2 3 4 5  ...