Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:
Đăng ký Ôn thi Liên thông Tháng 7/2016

Thông báo thủ tục nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (Tháng 4.2016)

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2015-2016 của khóa học 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, các lớp học phần hủy và thời gian điều chỉnh khối lượng đăng ký học phần

Thông báo lịch thi Tiếng Anh đầu ra

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo tài khoản đăng nhập website http://daotao.cit.udn.vn/ để đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên Khóa 13 đạt chứng chỉ Tiếng anh đầu ra - GDTC - GDQP

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo điểm Giáo dục thể chất 1, Giáo dục thể chất 2, Giáo dục thể chất 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo sinh viên K12 kiểm tra thông tin điền vào bằng Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Khóa 10-11-12-13 được cấp Chứng chỉ GDTC

Thông báo thủ tục nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (T4.2015)

Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ GDTC (bổ sung)

Điểm Giáo dục thể chất 1 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

KHOA CNTT: TB v/v thực hiện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP học kỳ 2, năm học 2014 -2015

Điểm Giáo dục thể chất 3 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

Thông báo sinh viên Khóa 12 hoàn thành chứng chỉ GDTC - GDQP - Tiếng anh đầu ra

Thông báo đăng ký nhận Bản sao Bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số elib.cit.udn.vn


Thông báo nghỉ học