Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

24-10-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần học lại, học cải thiên đủ điều kiện mở lớp trong học kì 1 năm học 2014-2015

24-10-2014 - Thông báo nghỉ lớp học phần Toán rời rạc(1)- thầy Trần Đình Sơn ngày 24/10/2014

24-10-2014 - Thông báo v/v nhận tiền trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2013-2014 (bổ sung)

24-10-2014 - Thông báo nghỉ và lịch học bù lớp mmt 5,6

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(3) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(2) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(1) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo dạy bù Học phần Tin học Đại cương(2) - GV Nguyễn Thị Nông

23-10-2014 - Nộp đề cương đồ án chuyên ngành_gv. Lê Đình Nguyên

22-10-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: thay đổi phòng học Lập trình CB VB (1)

22-10-2014 - GV Nguyễn Thị Hương Mai- Thông báo về đề án môn học

21-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nhận mật khẩu sử dụng phần mềm Office 365

21-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v tập huấn sử dụng Office 365 cho sinh viên

21-10-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời khóa biểu các lớp học phần dự kiến mở lớp và thời gian đăng kí lại học phần của các lớp học lại, học cải thiện học kì 1 năm học 2014-2015

20-10-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: Lịch gặp sinh viên làm đồ án chuyên ngành

 1 2 3 4 5  ...