Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2013-2014 của khóa 12

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2013-2014 của khóa 11

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo đổi lịch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2013-2014 - khóa 11 của khoa Công nghệ Thông tin

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2013-2014 của khóa 11 (Lớp 12E) và Ứng dụng EXCEL trong công tác kế toán(3), Ứng dụng ACCESS trong công tác kế toán(2).

Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tổng kết đề tài SV NCKH 2014

Thông báo nộp ảnh làm Bằng tốt nghiệp của sinh viên Khóa 11

Kiểm tra thông tin điền vào Bằng tốt nghiệp + Điểm rèn luyện của Khóa 11 và sinh viên các Khóa trước chưa tốt nghiệp.

THÔNG BÁO VV THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2013-2014 - KHOA CNTT (cập nhật ngày 03/03/2014)

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số elib.cit.udn.vn

Điểm Giáo dục thể chất Học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

Thông báo kết quả thi Tiếng Anh đầu ra ngày 28/12/2013

Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp học phần của học kỳ 2 năm học 2013-2014.

Danh sách dự kiến miễn giảm học phí Học kỳ 1

Thông báo danh sách đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2014

Thông báo danh sách học bổng học kỳ 2, năm học 2012 - 2013


Thông báo nghỉ học

Tuần 37 - 25-04-2014
Nguyên lí hệ điều hành (3)