Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

27-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu các học phần học lại, học cải thiện, học vượt được mở học kỳ 2 năm học 2014-2015

26-03-2015 - Thông báo nộp bản thảo Khóa luận tốt nghiệp - GV Nguyễn Thị Thu Ngân

26-03-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v tặng học bổng bán phần cho sinh viên là cán bộ Đoàn xuất sắc

26-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v mở lớp học cải thiện môn học Giáo dục thể chất.

26-03-2015 - GV_ Nguyễn Thị Hương Mai thông báo nghỉ học phần kế toán ngân hàng

25-03-2015 - Học phần kĩ năng làm việc nhóm - Thông báo lịch học bình thường

25-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v nộp học phí các lớp học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2014-2015

25-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về kế hoạch học Giáo dục quốc phòng -an ninh trong học kì 2 năm học 2014-2015

25-03-2015 - DS thi giữa kỳ môn Kế toán tài chính

24-03-2015 - GV - Nguyễn Thị Hương Mai - thông báo học bù học phần kế toán Ngân hàng

24-03-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nhận thẻ sinh viên (đợt 3)

23-03-2015 - Lịch làm việc ĐA TN hàng tuần - GVHD Phạm Tuấn Anh

23-03-2015 - GV Nguyễn Thị Ly Sa - Danh sách thi giữa kỳ lớp HQTCSDL(3) và HQTCSDL(4) - Tuần 33

20-03-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nộp hồ sơ học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014-2015

20-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu và thời gian đăng ký các lớp học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2014-2015

 1 2 3 4 5  ...