Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:


28-11-2015 - Tài liệu lớp tin căn bản (Word, excel)

27-11-2015 - Thực hiện báo cáo Thực hành Kỹ thuật Vi xử lí (1) lớp 14C _ GV Dương Ngọc Pháp

26-11-2015 - GV Nguyễn Thị Hương Mai - Thông báo Vv học bù học phần kế toán thực hành 2

26-11-2015 - Thông báo học bù lớp thực hành tin học đại cương 9 sáng thứ 7

26-11-2015 - Gv Dương Quốc Hoàng Tú thông báo học bù môn thực hành mạng máy tính và tin học đại cương

25-11-2015 - Thông báo lịch dạy bù môn Kinh tế vi mô

24-11-2015 - Thông báo đổi thời gian gặp GVHD thực tập tại trường Thầy Cường

24-11-2015 - GV Nguyễn Thị Ly Sa - Thông báo dạy bù Lý thuyết và thực hành môn Lập trình hướng đối tượng

24-11-2015 - GV Nguyễn Thị Ly Sa - Thông báo dạy bù Lý thuyết và thực hành môn Lập trình hướng đối tượng

24-11-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khóa học 2015-2018

23-11-2015 - Lịch gặp hướng dẫn ĐACN - GV Trần Thị Kiều

23-11-2015 - Thông báo giờ học ngày thứ 5 (26/11/2015) của lớp LTCB(1)

23-11-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v đăng ký làm thẻ sinh viên

22-11-2015 - Thông báo nghỉ Toán cao cấp(1), Toán cao cấp(2), Toán cao cấp(3), Toán cao cấp(4) tuần 16 - Cô Ngô Thị Bích Thủy

22-11-2015 - TB nghỉ học lớp thực hành THDC 1

 1 2 3 4 5  ...  


Phòng ĐT&NCKH - Thông báo V/v tổ chức giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện và học vượt học kỳ 1, 2015-2016 cập nhật ngày 17/11/2015

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 của lớp 13E

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khóa học 2014-2017

Danh sách sinh viên Khóa 13 đạt chứng chỉ Tiếng anh đầu ra - GDTC - GDQP

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo điểm Giáo dục thể chất 1, Giáo dục thể chất 2, Giáo dục thể chất 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời khóa biểu chính thức, các học phần hủy, thời gian điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo sinh viên K12 kiểm tra thông tin điền vào bằng Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Khóa 10-11-12-13 được cấp Chứng chỉ GDTC

Thông báo thủ tục nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (T4.2015)

Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ GDTC (bổ sung)

Điểm Giáo dục thể chất 1 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

KHOA CNTT: TB v/v thực hiện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP học kỳ 2, năm học 2014 -2015

Điểm Giáo dục thể chất 3 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

Thông báo sinh viên Khóa 12 hoàn thành chứng chỉ GDTC - GDQP - Tiếng anh đầu ra

Thông báo đăng ký nhận Bản sao Bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số elib.cit.udn.vn


Thông báo nghỉ học

Tuần 19 - 14-12-2015
Kế toán thực hành 2(1)-Nhóm 1

Tuần 20 - 21-12-2015
Kế toán thực hành 2(1)-Nhóm 1

Tuần 21 - 28-12-2015
Kế toán thực hành 2(1)-Nhóm 1