Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

29-01-2015 - Thông báo về việc bảo vệ BCTT năm học 2014 - 2015 - Khóa 12E

29-01-2015 - Thông báo thời gian thi Tiếng Anh đầu ra

29-01-2015 - Thông báo đổi phòng học Ngôn ngữ lập trình VB.net(1) của Thầy Lê Minh Thái ngày 30/01/2015

29-01-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v tổ chức giảng dạy các học phần học vượt, học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2014-2015

28-01-2015 - Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập - Đinh Nguyễn Khánh Phương

28-01-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên làm thủ tục hồ sơ miễn, giảm học phí kì 2 năm học 2014 2015 (có điều chỉnh)

27-01-2015 - Thông báo đăng ký tên đề tài và GVHD Đồ án tốt nghiệp

27-01-2015 - Thông báo gặp GVHD Khóa luận tốt nghiệp - GV Nguyễn Thị Thu Ngân

26-01-2015 - SV 12a1,12a2 có tên gặp gv vũ thu hà sáng thứ 4 ngày 28/1/2015

26-01-2015 - Thông báo gặp GVHD Khóa luận tốt nghiệp - GV: Trương Hoàng Tú Nhi

23-01-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo danh sách sinh viên đăng ký không đúng học phần Anh văn của khóa 2014-2017

23-01-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu Anh văn 1, Anh văn dự bị, lớp học phần Anh văn 1 hủy của khóa học 2014-2017

22-01-2015 - Phòng CTSV: thông báo v/v nộp Giấy chứng nhận sức khỏe của sinh viên khóa học 2014-2017

22-01-2015 - Thông báo ôn tập lớp Tiếng Anh tăng cường (Cô Đài)

22-01-2015 - Thông báo kế hoạch thi Tiếng Anh đầu ra

 1 2 3 4 5  ...