Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:


28-08-2015 - Thông báo Lớp Thực hành GIS nhóm 2

27-08-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v Lễ ký kết hợp tác đào tạo liên thông đại học giữa Trường CĐ Công nghệ Thông tin với Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng

27-08-2015 - GV Dương Ngọc Pháp _ Thông báo lớp Thực hành Kĩ thuật Vi xử lí 1 học bù lúc 7h00 sáng thứ 6 (28/08/2015) tại phòng A204

27-08-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo những sinh viên còn nợ học phần Lý thuyết xác suất và thống kê.

27-08-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo những sinh viên còn nợ học phần Vẽ kỹ thuật

27-08-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo V/v tổ chức giảng dạy các lớp riêng học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ 1 năm học 2015-2016

25-08-2015 - Thông báo nghỉ học lớp GIS 3

25-08-2015 - Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng

25-08-2015 - GV Nguyễn Thị Ly Sa - Thông báo nghỉ học thực hành Lập trình hướng đối tượng(3, 4) chiều thứ 5, ngày 27-8-2015

24-08-2015 - Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Huyền thông báo nghỉ học, tuần 3 năm học 2015-2016

24-08-2015 - Đổi lịch học Kiểm toán căn bản ngày 27/8/2015

24-08-2015 - Thư kêu gọi tham gia Chương trình “Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp Công nghệ thông tin” (PISI-CIT)

24-08-2015 - LỊCH HỌC ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN (1) VÀ KIỂM TOÁN CĂN BẢN NGÀY 27/8/2015

24-08-2015 - Thông báo v/v thu BHYT sinh viên HK 1(15-16)

24-08-2015 - Thông báo v/v thu học phí HK 1(15-16)

 1 2 3 4 5  ...  Thông báo nghỉ học

Tuần 4 - 01-09-2015
Pháp luật trong thương mại điện tử(1)

Tuần 4 - 03-09-2015
Giáo dục thể chất 3(5)-Bóng chuyền

Tuần 4 - 03-09-2015
Giáo dục thể chất 3(6)-Bóng chuyền

Tuần 5 - 08-09-2015
Pháp luật trong thương mại điện tử(1)