Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

25-10-2014 - [Điều chỉnh]Lớp 14GI (14I4 + 14G) họp lớp quan trọng vào 10h30 sáng thứ 4 (29/10/2014) tại phòng B306

25-10-2014 - Slide bài giảng phần 2- Flash

24-10-2014 - Gặp GVHD đề án môn học (Lần 3) - GV: Trương Hoàng Tú Nhi

24-10-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần học lại, học cải thiên đủ điều kiện mở lớp trong học kì 1 năm học 2014-2015

24-10-2014 - Thông báo nghỉ lớp học phần Toán rời rạc(1)- thầy Trần Đình Sơn ngày 24/10/2014

24-10-2014 - Thông báo v/v nhận tiền trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2013-2014 (bổ sung)

24-10-2014 - Thông báo nghỉ và lịch học bù lớp mmt 5,6

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(3) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(2) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Toán rời rạc(1) - thầy Trần Đình Sơn

23-10-2014 - Thông báo dạy bù Học phần Tin học Đại cương(2) - GV Nguyễn Thị Nông

23-10-2014 - Nộp đề cương đồ án chuyên ngành_gv. Lê Đình Nguyên

22-10-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: thay đổi phòng học Lập trình CB VB (1)

22-10-2014 - GV Nguyễn Thị Hương Mai- Thông báo về đề án môn học

21-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nhận mật khẩu sử dụng phần mềm Office 365

 1 2 3 4 5  ...