Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

25-05-2015 - Thông báo nghỉ học Anh văn 2(2) và lịch học bù - Cô Nhi

25-05-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v chuẩn bị các giấy tờ tùy thân cần thiết khi sinh viên tham dự các kỳ thi giữa học kỳ, thi kết thúc học phần

25-05-2015 - Thông báo bù Toán rời rạc(6) - Thầy Sơn

25-05-2015 - Thông báo bù Toán rời rạc(5) - Thầy Sơn

25-05-2015 - Thông báo các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp - GV Hà Thị Minh Phương

25-05-2015 - Thông báo học bù HP Ứng dụng excel trong công tác kế toán 1 (1)

25-05-2015 - Thay đổi lịch gặp GVHD đồ án tốt nghiệp _GV Trần Thị Kiều

25-05-2015 - Hủy học bù thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(1) và (2)

25-05-2015 - Thông báo dạy bù Học phần Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4)_GV Đặng Thị Thúy An

25-05-2015 - Thông báo dạy bù Học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng (1) _ Đặng Thị Thúy An

22-05-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo khảo sát nhu cầu học học kỳ hè năm học 2014-2015

22-05-2015 - Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần HK2(14-15)- Khóa 13 cập nhật ngày 22/05/2015

22-05-2015 - Danh sách sinh viên Khóa 10-11-12-13 được cấp Chứng chỉ GDTC

22-05-2015 - KHOA HTTTKT - DS SV CẦN ĐIỀU CHỈNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

22-05-2015 - Học bù Thực hành Cấu trúc máy tính (1), (2) - GV Dương Ngọc Pháp

 1 2 3 4 5  ...  


Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần HK2(14-15)- Khóa 13

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2014-2015 của các lớp học lại, học cải thiện, học vượt

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2014-2015 của khóa học 2014-2017

Thông báo đối với những sinh viên đã nộp học phí học kì 2(14-15) (Học lại, học cải thiện)

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 của khóa học 2013-2016

Thông báo thủ tục nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (T4.2015)

Danh sách sinh viên còn nợ học phí

Thông báo v/v thu học phí Giáo dục quốc phòng HK 2(14-15)

Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ GDTC (bổ sung)

Điểm Giáo dục thể chất 1 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

KHOA CNTT: TB v/v thực hiện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP học kỳ 2, năm học 2014 -2015

Thông báo v/v thu học phí HK 2(14-15)

Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2014-2015 của các khóa học và danh sách các học phần bị hủy

Điểm Giáo dục thể chất 3 - Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

Thông báo sinh viên Khóa 12 hoàn thành chứng chỉ GDTC - GDQP - Tiếng anh đầu ra

Thông báo đăng ký nhận Bản sao Bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số elib.cit.udn.vn


Thông báo nghỉ học

Tuần 42 - 28-05-2015
Anh văn 1(2)