Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

22-10-2014 - GV Nguyễn Thị Hương Mai- Thông báo về đề án môn học

21-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v nhận mật khẩu sử dụng phần mềm Office 365

21-10-2014 - Phòng CTSV: Thông báo v/v tập huấn sử dụng Office 365 cho sinh viên

21-10-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo Thời khóa biểu các lớp học phần dự kiến mở lớp và thời gian đăng kí lại học phần của các lớp học lại, học cải thiện học kì 1 năm học 2014-2015

20-10-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: Lịch gặp sinh viên làm đồ án chuyên ngành

20-10-2014 - KHOA CNTT: TB v/v Gameloft tổ chức chuyên đề "Hướng dẫn thực hiện Game mobile bằng Unity 3D"

20-10-2014 - KHOA CNTT: TB v/v Gameloft Đà Nẵng tuyển thực tập

20-10-2014 - Thông báo sinh viên gặp GVHD Hà Thị Minh Phương về đồ án chuyên ngành

20-10-2014 - Thông báo nghỉ học Lớp thực hành Ứng dụng Access trong công tác kế toán 1 - nhóm 1 tối nay ngày 20/10

20-10-2014 - Lịch gặp GVHD đề án chuyên ngành lớp 12E của cô Huỳnh Thị Kim Hà

17-10-2014 - Thông báo lớp Lập trình hướng đối tượng(3) - Nhóm 1 học bù sáng thứ 7 (18/10/2014) tiết 1 - 4 phòng A101

16-10-2014 - Về việc thực hiện đề án môn học Khóa 12A nhóm cô Linh Giang hướng dẫn

16-10-2014 - Thông báo học bù lớp học phần Trí tuệ nhân tạo(1) - thầy Trần Đình Sơn

16-10-2014 - Thông báo gặp Giáo viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành - thầy Trần Đình Sơn

16-10-2014 - Phòng CTSV: Kiểm tra điểm học bổng HK2 năm học 2013-2014

 1 2 3 4 5  ...