Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

16-04-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2013-2014 của khóa 11

16-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo lịch ôn thi môn "Lập trình" thi sinh viên giỏi năm 2014

16-04-2014 - Phòng CTSV thông báo về việc kiểm tra lần cuối danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng HK1(2013-2014)

16-04-2014 - Phòng CTSV: Danh sách dự kiến SV được xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí HK1(13-14) (điều chỉnh)

15-04-2014 - KHOA HTTTKT - Thông báo v/v tham dự chương trình Giao lưu Doanh nghiệp với Sinh viên khoa HTTTKT

15-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (mới)_

15-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2013 - 2014

15-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo về danh sách phòng thi sinh viên giỏi năm 2014 và việc tổ chức thi (mới)

15-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo về danh sách phòng thi sinh viên giỏi năm 2014

15-04-2014 - Phòng CTSV: thông báo về danh sách phòng thi sinh viên giỏi năm 2014

15-04-2014 - Thông báo nghỉ hoc Toán cao cấp 2(5), Toán cao cấp 2(2) của cô Thủy

15-04-2014 - Họp lớp 11A3

15-04-2014 - Lớp Lập BCTC sáng thứ 4(16/4/2014) nghỉ học

15-04-2014 - Phòng CTSV: Thông báo lịch ôn thi sinh viên giỏi môn "Lập trình"

15-04-2014 - Phòng CTSV: Danh sách dự kiến SV được xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí HK1(13-14)

 1 2 3 4 5  ...