Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

19-09-2014 - Thông báo v/v nộp học phí Học kì 1 năm học 2014-2015 và mua BHYT bắt buộc cho sinh viên năm học 2014-2015

18-09-2014 - Thông báo lịch dạy bù môn Mạng máy tính 1 và mạng máy tính 4

18-09-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: Thay đổi phòng học Lập trình căn bản VB chiều thứ 5 (18/9)

18-09-2014 - Thông báo lịch học bù môn Lập trình hướng đối tượng(4) và (5)_GV: Đặng Thị Thúy An

17-09-2014 - Phòng CTSV: Kiểm tra điểm học bổng Khóa 2011 (Lần cuối)

16-09-2014 - Bộ môn Thương mại điện tử: Danh mục đề tài Đề án môn học chuyên ngành Thương mại điện tử

16-09-2014 - Thông báo lịch học Phân tích HĐKD1 tuần 6

14-09-2014 - Thông báo lịch học các lớp Hệ thống thông tin địa lý - GIS, Đồ họa ứng dụng cơ bản (1,2) tuần 6 - Thứ 3 ngày 16 tháng 9 năm 2014

14-09-2014 - Phòng CTSV: THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE KHÓA 14 VÀ KHÁM BỔ SUNG CHO CÁC KHÓA 12, 13

13-09-2014 - Phòng CTSV: THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhận Bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2014

12-09-2014 - Thông báo HỦY học bù các học phần của Thầy Sơn dạy vào chủ nhật.

12-09-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo đổi phòng học B302 từ ngày 15/9/2014

12-09-2014 - Thông báo học bù Toán rời rạc(3) của Thầy Sơn

10-09-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét ngày 10/9/2014

10-09-2014 - Phòng CTSV thông báo về việc kiểm tra điểm xét học bổng Khóa 11 (Lần)

 1 2 3 4 5  ...