Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

30-03-2015 - Thông báo lớp Lập trình Web với ASP.NET (1) - GV Hà Thị Minh Phương

30-03-2015 - Thông báo nghỉ học Toán kinh tế(1)- Thầy Trung học cải thiện

30-03-2015 - Lịch học lớp cải thiện Cơ sở dữ liệu (1)

30-03-2015 - Thông báo nghỉ học Lớp Kế toán Hành chính sự nghiệp 1 vào ngày 31/3/2015 và 7/4/2015

28-03-2015 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: TB về việc làm đồ án TN

27-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo thời khóa biểu các học phần học lại, học cải thiện, học vượt được mở học kỳ 2 năm học 2014-2015

26-03-2015 - Thông báo nộp bản thảo Khóa luận tốt nghiệp - GV Nguyễn Thị Thu Ngân

26-03-2015 - Phòng CTSV: Thông báo v/v tặng học bổng bán phần cho sinh viên là cán bộ Đoàn xuất sắc

26-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v mở lớp học cải thiện môn học Giáo dục thể chất.

26-03-2015 - GV_ Nguyễn Thị Hương Mai thông báo nghỉ học phần kế toán ngân hàng

25-03-2015 - Học phần kĩ năng làm việc nhóm - Thông báo lịch học bình thường

25-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo v/v nộp học phí các lớp học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2014-2015

25-03-2015 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về kế hoạch học Giáo dục quốc phòng -an ninh trong học kì 2 năm học 2014-2015

25-03-2015 - DS thi giữa kỳ môn Kế toán tài chính

24-03-2015 - GV - Nguyễn Thị Hương Mai - thông báo học bù học phần kế toán Ngân hàng

 1 2 3 4 5  ...