Tin tức - Thông báo
Số thẻ SV:
Mật khẩu:

01-10-2014 - Thông báo lịch học môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng tuần 9 _GV Đặng Thị Thúy An

01-10-2014 - Phòng CTSV _ Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng tín dụng Mabuchi Nhật Bản.

30-09-2014 - Thông báo nghỉ học: Kinh tế vi mô_Cô Nhàn

30-09-2014 - Thông báo lịch gặp GVDH Đề án môn học - GV Nguyễn Thị Kim Ngọc

30-09-2014 - Thông báo lịch gặp GVDH Đề án môn học - GV Nguyễn Thị Thu Ngân

29-09-2014 - Thông báo lịch học Phân tích HĐKD 1 tuần 8

29-09-2014 - Nghỉ học môn Lập trình căn bản (2) - Tiết 6,7,8 chiều ngày 29/9

29-09-2014 - Phòng ĐT&NCKH - Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các học phần trong học kì phụ học kì 1 năm học 2014-2015

29-09-2014 - KHOA CNTT: Bổ sung TB V/v Đăng ký Đồ Án Chuyên Ngành, Thực Tập Tốt Nghiệp, Đề tài Khoa học Sinh viên năm học 2014 - 2015

29-09-2014 - GV Đinh Thị Mỹ Hạnh: Lịch học bù LẬP TRÌNH CĂN BẢN C (3)

28-09-2014 - Thông báo lịch thi giữa kỳ học phần Ứng dụng ACCESS trong công tác kế toán

28-09-2014 - Thông báo lịch gặp GVHD đề án môn học - GV Vũ Thu Hà

28-09-2014 - Thông báo nghỉ TH Lập trình hướng đối tượng (5)_nhóm 2_ GV Lê Đình Nguyên

26-09-2014 - Thông báo nghỉ lớp: Kinh tế chính trị (1) - Cô Nhài

26-09-2014 - Thông báo gặp GVHD đề án môn học - GV Trương Hoàng Tú Nhi

 1 2 3 4 5  ...